Urmakaren

Jag började i urbranschen 1976. Efter avslutad utbildning och godkänt gesällprov har jag arbetat inom flera områden inom urbranschen; grossistverksamhet, butik och serviceverkstad. Arbetet har omfattat både nyare mekaniska och elektroniska ur, stora som små, och även äldre mekaniska ur som är 300 år och äldre. Det omfattar också arbete med små armbandsur till de största tornuren. Inom tornursreparation har jag varit på en utbildning i England på British Horological Institute (BHI).


Sedan 1993 har jag mästarbrev inom yrket och är medlem i Sveriges Urmakareförbund.


Jag servar också de ur, främst militärur,  som upplevelseklubben Pennan & Svärdet tagit fram och säljer, bl.a. Beobachtungsuhr, Luftwaffe Fliegerchronograph, Kampfschwimmeruhr, RAF Pilot Watch, Viggenkronografen m.fl. Du kan läsa mer om Pennan & Svärdet på

     pennanochsvardet.se

Min egen bakgrund inom militärorådet handlar bl.a. om deltagande på ett par FN-bataljoner i Sinaiöknen efter tidigare krig där.


Anders Mattsson