Urmakaren


Jag började i urbranschen 1976. Efter avslutad utbildning och godkänt gesällprov har jag arbetat inom flera områden inom urbranschen; grossistverksamhet, butik och serviceverkstad.


Arbetet som urmakare omfattar både nya mekaniska och elektroniska ur, stora som små och även äldre mekaniska ur som är 300 år och äldre. Det gör att arbetet som urmakare är både varierande och intressant.

Inom tornursreparation har jag varit på utbildning i England på British Horological Institute (BHI).


Sedan 1993 har jag mästarbrev inom yrket och är medlem i Sveriges Urmakareförbund.


Jag servar också de ur, främst militärur,  som upplevelseklubben Pennan & Svärdet tagit fram och säljer, bl.a. nya versioner av

Beobachtungsuhr

Luftwaffe Fliegerchronograph

Kampfschwimmeruhr

RAF Pilot Watch

Viggenkronografen m.fl.


Du kan läsa mer om Pennan & Svärdet på

     pennanochsvardet.se


Min egen bakgrund inom militärområdet handlar bl.a. om deltagande i ett par fredsbevarande FN-bataljoner i Sinaiöknen i mellanöstern efter tidigare krig där.Anders Mattsson