Ta gärna kontakt före besök på verkstaden för att få bekräftat att den är bemannad. 


Kontaktuppgifter:


e-post:  anders@urmakare.se


telefon: 0761 - 35 36 37


adress:  Toftingevägen 47

              764 93  Väddö